Национален орган ще разработва стратегия по киберсигурност

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
19

Вече е формирана междуведомствена работна група по проблемите на кибернетичната защита, която трябва да предложи състав, правомощия, мисия, функции и задачи на Национален орган по кибернетична сигурност, както и да подготви проект на Решение на Министерски съвет за неговото ситуиране. Това обяви Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната. Така един от основните проблеми при разработването на национална стратегия за киберсигурност ще бъде разрешен. Този орган ще координира и консолидира усилията на заинтересованите ведомства и държавни структури. Стратегията от своя страна трябва да обхване както обществените (публични) мрежи, така и мрежите за класифицирана информация и ще съответства на политиките на НАТО/ЕС в тази област.

Като член на НАТО и в контекста на Плана за действие, България трябва да фокусира усилията си върху:

- сътрудничество в подготовката и сертификация на екипи за бързо реагиране при кибер инциденти;

- създаване на условия за съвместно използване на софтуерни инструменти за мониторинг, контрол и разследване на кибер инциденти;

- обмен на експерти и поуки от практиката между страните-членки, както и участие в съвместна подготовка и учения по кибернетична защита.

Post comment

You must be logged in to post a comment.

Новини