Съобщение до медиите 21 октомври 2011г.

Posted Posted by admin in Пресинформация     Comments No comments
окт
21

Регионална платформа ще подпомага борбата с киберпрестъпленията

Участниците в първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” договориха мерки за сътрудничество

Да бъде създадена „Регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа” беше прието по време на първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, провела се от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София. Форумът събра над 150 представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, САЩ и страните-партньори от Залцбургския форум.

Основните цели на платформата са:

  • Стимулиране и подпомагане на обмена на добри практики между правоприлагащите органи от региона за постигане на по-ефективно противодействие на киберпрестъпленията, по-добро познаване на криминогенната обстановка и усъвършенстване на механизмите на международното сътрудничество.
  • Създаване на ефективни форми за публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и повишаване на Интернет-културата на потребителите, изхождайки от разбирането, че по-доброто познаване на заплахите в Интернет води до осъзнато и предпазливо поведение на Интернет-потребителите и ограничаване на възможността за извършване на киберпрестъпления.
  • Създаване на регионални експертни съвети за разработване на добри практики за противодействие на компютърните престъпления и организиране на регулярни работни срещи на регионално ниво за обмяна на опит в съответните области за противодействие на киберпрестъпността.
  • Изграждане на серия от мерки за стимулиране на обмена на информация между правоприлагащите органи и други структури, ангажирани с поддържането на киберсигурността с цел разработване на стратегии за противодействие.
  • Разработване, съвместно с академичните структури, на проучвания за последните тенденции при кибератаките и тяхното използване за създаване на добри практики, с цел практическо приложение на научните достижения.
  • Организиране на съвместни обучения по линия на киберразследванията за полицейски служители, прокурори и съдии от държавите от Югоизточна Европа за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на взаимодействието на национално и регионално ниво. За целта ще бъдат използвани възможностите и вече натрупания опит от Международната академия за обучение по киберразследвания.
  • Сътрудничество с други международни организации и структури, ангажирани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.

“Смятаме, че успешната стъпка към подобряване на регионалното сътрудничество по противодействие на киберпрестъпността в Югоизточна Европа е прилагането на най-добрите национални практики на регионално ниво. Затова предлагаме на основата на положителния български опит да бъде изградена регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа”, заяви Явор Колев, началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” при ГДБОП-МВР.

“Един от най-съществените аспекти на киберпрестъпленията е техният трансграничен характер. Това налага създаването на ефективни партньорства за противодействие и превенция на киберпрестъпленията не само на национално, но и на регионално и глобално ниво”, обясни Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания, съорганизатор на форума.

За форума:

“Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” е първият по рода си форум, целящ да срещне представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, САЩ и страните-партньори от Залцбургския форум.

Организатори на събитието са Министерството на вътрешните работи на Република България, чрез сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарат” към ГДБОП и Международната академия за обучение по киберразследвания.

Основни партньори на събието са: Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност и Макс Телеком. Генерален спонсор на конференцията е подразделението за сигурност на EMCRSA, спонсор на вечеря Атос, а медиа партньори – “Дарик” радио, информационна агенция “БГНЕС”, вестник “Монитор”, електронен вестник “Всеки ден”, вестникComputerworld”. Технологичен партньор е Fujitsu.

За повече информация:
Майя Бойчева-Манолчева
Проект мениджър, Международна академия за обучение по киберразследвания
Тел. 02 4215855
E-mail: mboycheva@cybercrimeacademy.org
Web site: www.cybercrimeforum.bg
www.cybercrimeacademy.org

Post comment

You must be logged in to post a comment.

Новини