Участници

Третото издание на „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” ще събере представители на правоохранителните органи на Австрия, Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Бивша югославска република Македония, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия, представители на Европол, Интерпол, SECI/SELEC, Европейската комисия и Съвета на Европа.

От българска страна ще присъстват и представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбранатаМинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерство на културата, Министерство на образованието, Държавна агенция “Национална сигурност”, прокурори, съдии, представители на неправителствени организации, образователни институции и водещи компании от ИКТ, енергийния, фармацевтичния сектор, доставчици на комунални услуги, Интернет и финансовите услуги, банки и т.н.