Програма

Форумът ще бъде тридневен, като първият ден ще бъде отворен за по-широка публика и в него ще участват и представители на държавната администрация, неправителствения и частния сектор. През втория и третия ден ще се проведат закрити заседания, предназначени за представителите на правоохранителните и правоприлагащите органи.
Програмата можете да откриете тук.