Участници

Третото издание на „Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” ще събере представители на правоохранителните органи на Австрия, Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Бивша югославска република Македония, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия, представители на Европол, Интерпол, SECI/SELEC, Европейската комисия и Съвета на Европа.

От българска страна ще присъстват и представители на Държавна агенция “Национална сигурност”, Министерство на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на културата, Министерство на образованието, прокурори, съдии, представители на неправителствени организации, образователни институции и водещи компании от секторите: информационни и комуникационни технологии, енергетика, комунални услуги, банки и финансови институции.

Новини