Регистрация

Можете да се регистрирате за участие тук.

Или на адрес:
София 1000
Ул. „Поп Богомил” № 40, ет. 7, офис 13
Тел.02/4215855
Email: mboycheva@e-crimeacademy.com
Лице за контакт: Майя Бойчева-Манолчева

Първият ден от форума (11 ноември) е отворен за широката аудитория, като таксата за участие е 150 лв. с ДДС.

Регистрацията се счита за активна след заплащане на таксата за участие.

Сумата може да преведете по сметките:
IBAN: BG08TTBB94001525701311 (лева)
IBAN: BG51TTBB94001525701313 (евро)
BIC: TTBB9400
Сосиете Женерал Експресбанк


Представител ли сте на медия?

Съгласен съм да получавам съобщения от МАОКР във връзка с други нейни инициативи

Моля въведете само цифрите: 3x2p9e0c5r


Новини