Програма

10 ноември (неделя) 2013г.


Пристигане на делегациите

11 ноември (понеделник) 2013г.
СЪВМЕСТНИ СЕСИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ, ЧАСТНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОРзала „Мусала”, хотел „Хилтън”

08.30 – 09.00
Регистрация

09.00 – 09.30

Официално откриване и представяне на програмата

Г-н Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи на Република България

Г-н Недялко Недялков, заместник-председател на Държавна агенция “Национална сигурност”

Г-н Робърт Рийд, изпълнителен директор, OSAC, дипломатическа служба по сигурността, Департамент на САЩ

Г-н Патрик Бракън, президент на Фондация “Америка за България”

Г-н Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Г-н Иван Жерков, началник на кабинета на министъра на отбраната на Република България

Г-жа Албена Спасова, предсадетал на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания

09.30 – 10.00
Последни тенденции в борбата с Интернет измамите

Робърт Косла, регионален мениджър “Обществена безопасност, национална сигурност и защита”, Централна и Източна Европа, Microsoft

10.00 – 10.30
Нов подход към киберсигурността

“Инициативите на B2CENTRE – какво предстои” – Албена Спасова, председател на УС на Международна академия за обучение по киберразследвания

“Да се изправиш срещу мобилните демони, скрити в тъмните дебри на социалните мрежи” – Борис Гончаров, “етичен хакер”, експерт по информационна сигурност

10.30 – 11.00

Кафе пауза

Обща снимка на ръководителите на делегации и представителите на публичния, частния и неправителствения сектор

11.00 – 12.00
Целенасочени атаки и пробиви в сигурността на информацията. Големи бази данни и предизвикателства пред целокупността на информацията. Кибер шпионаж и атаки отвътре. Къде започват пробивите и как да предпазим данните?

“Стратегията по кибер сигурност на Европейския съюз и Директивата относно мрежовата и информационната сигурност – задължителен или доброволен подход” – Джонатан Сейдж, “Правителствени програми”, Ай Би Ем

“Защита срещу кибер заплахи от следващо поколение” – Джордже Чиуреску, системен инженер, ФайрАй / ACT София

“Решения за сигурност” – Ивайло Стоянов, мениджър “Технологични услуги и облачни решения”, Хюлет-Пакард България и Димитър Цветков, софтуерен консултант, Югоизточна Европа, Хюлет-Пакард – Download

Модератор: Нели Йоловска, управляващ директор, Ай Си Ти Медиа

12.00 – 13.00
Атаки към критичните инфраструктури. Реални казуси

“Изследване на игрови модел на противодействие на киберзаплаха” – Виолета Дъчева, Държавна агенция “Национална сигурност”

“Системите за управление на идентичността и достъпа – основа за осигуряване на информационната сигурност” – Георги Дуков, ръководител “Обществена и национална сигурност”, Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис

“Коалиционните кибер учения – нов подход за повишаване на отбранителните способности” – подп. доц. д-р Николай Стоянов, началник на научно направление “Защита на информацията”, Институт по отбрана

“govCERTbg – управление на инциденти през 2013″ – Васил Грънчаров, директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи”, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Модератор: Илона Кръстенякова, прокурор, ръководител сектор “Компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната собственост”, Върховна касационна прокуратура

13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 14.30
Кибер измами и социален инженеринг. Реални казуси.

Жан-Люи Монсарат, вицепрезидент по сигурността за Европа, Кока-Кола Ентърпрайсис

14.30 – 15.30
За новия брак между високите технологии и измамите и как те вече вървят ръка за ръка. Уязвимости, експлойти и инструменти, улесняващи киберпрестъпленията. Колко, всъщност, плаща Европа?

“Проектът 2CENTRE – какво следва?” – Кормак Каланан, Аконайт Интернет Солюшънс

“Модерни технологии, глобализация и предизвикателства пред сигурността на глобалните компании” – Димитър Алексов, “Глобален съпорт”, Мерк енд Ко.

“Одит на сигурността чрез анализ на кода и софтуерната архитектура” – доц. Димитър Биров, Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Download

“Представяне на дейността на ИМИ-БАН в областта на защитата на данни” – проф. дмн. Петър Бойваленков, Институт по математика и информатика, Българска академия на науките – Download

Модератор: Николай Пенев, управител, Ню Хърайзънс България

15.30 – 16.00
Кафе-пауза

16.00 – 17.00

Новите предизвикателства пред финансовия свят

“Нови предизвикателства пред финансовия свят – нови заплахи и добри практики” – Ференц Ковач, главен разследващ, “Група за киберразследвания”, служба “Сигурност и разследвания” за Европа, Близкия Изток и Африка – Сити Унгария

“Новите предизвикателства пред неприкосновеността и защитата на данните” – Здравко Стойчев, главен експерт “Сигурност на информацията”, Алфа Банка България – Download

“Киберпрестъпност – поглед към дигиталната подземна икономика” – Найден Неделчев, експерт по информационна сигурност, CGEIT, CISM, ITIL, CEH – Download

Модератор: Павлина Иванова, отговорник “Информационна сигурност”, Сосиете Женерал Експресбанк

17.00 – 17.30

Въпроси и отговори /за членове на OSAC/ с Робърт Рийд, изпълнителен директор, OSAC, дипломатическа служба по сигурността, Департамент на САЩ

12 ноември (вторник) 2013г.
СЕСИИ С ОФИЦИАЛНИ ПОКАНИ
зала „Мусала”,  хотел „Хилтън”

09.00 – 09.10
Представяне на програмата за деня
Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания

09.10 – 10.45

Нови правни инициативи на Европейския съюз: „Директива относно атаките срещу информационните системи“

Ханс Граукс, адвокат, съдружник в правната кантора time.lex

Илона Кръстенякова, прокурор, ръководител сектор “Компютърни престъпления и престъпления срещу интелектуалната собственост”, Върховна касационна прокуратура

Петър Петров, съдия, Софийски градски съд

Робърт Косла, регионален мениджър “Обществена безопасност, национална сигурност и защита”, Централна и Източна Европа, Microsoft

Модератори: доц. д-р Георги Димитров, съдружник в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания

10.45 – 11.15
Кафе пауза

11.15 – 13.00

Нови правни инициативи на Европейския съюз: “Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза”

Нейл Робинсън, научен ръководител, корпорация “РАНД” Европа

Джонатан Сейдж, “Правителствени програми”, Ай Би Ем

Модератори: доц. д-р Георги Димитров, съдружник в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и Албена Спасова, председател на УС, Международна академия за обучение по киберразследвания

13.00 – 14.00
Обяд

14.00 – 15.00

Симулация на кибер атака и дискусия относно международното сътрудничество

Николай Томов, Ива Колева и Петър Пешев, сдружение “БУЛСИМ”

15.00 – 15.30

Кафе пауза

15.30 – 17.00

Работна сесия: Взаимодействие на правоохранителните органи (закрита сесия за представители на правоохранителните органи)

“Противодействие на киберпрестъпления в Австрия” – Герд Турнер, експерт, Център за борба с киберпрестъпленията, Служба за криминални разследвания на Австрия

“Преглед на състоянието и мерките, които се предприемат за противодействие на киберпрестъпленията в Република Беларус” – Алена Савилава, старши инспектор, отдел “Международно сътрудничество”, Министерство на вътрешните работи на Република Беларус

“Противодействие на киберпрестъпления в България” – Васил Петков, агент, сектор “Компютърни престъпления”, Държавна агенция “Национална сигурност”

Презентация на Адамантия Статаки, инженер, сектор “Киберпрестъпления”, Гърция

“Превенция и противодействие на киберпрестъпления” – Мануел Симион, разследващ полицай към звено за разследване на киберпрестъпления, Главна дирекция „Разузнаване и вътрешна защита”, Министерство на администрацията и вътрешните работи на Румъния

“Високотехнологични престъпления в Сърбия” – Бранислав Веселинович, главен полицейски инспектор, отдел “Киберпрестъпления”, Министерство на вътрешните работи на Република Сърбия

“Ролята на хактивизма м масовите протести” – Мустафа Орхун Ердогду, заместник-началник, отдел “Международно сътрудничество”, Турска национална полиция

“Противодействие на киберпрестъпления в Украйна” – Леонид Тимченко, заместник-началник, отдел “Киберпрестъпления”, Министерство на вътрешните работи на Украйна

Модератор: Христо Динев, административен ръководител на Районна прокуратура – гр. София

13 ноември (сряда) 2013г.
ЗАКРИТИ СЕСИИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
зала „Мусала”, хотел „Хилтън”

09.00 – 10.45
Работна сесия

„Разследване във Facebook” – Кристиян Перела, директор “Връзки с правоохранителните органи” за Европа, Близкия Изток и Африка, Фейсбук

“Как да разследваме случаи на посегателства на деца в Интернет” – проф. Алисдър Гилеспие от университета в Ланкастър

10.45 – 11.00

Кафе пауза

11.00 – 12.30

Работна сесия: Взаимодействие на международните правоохранителните организации

“Новите предизвикателства пред Будапещката Конвенция” – Марко Кюнапу, председател на комитета по Конвенцията за киберпрестъпления на Съвета на Европа

“Ролята на SELEC в борбата с киберпрестъпленията” – Елизабета Илиева, мениджър “Проекти”, “Финансови и компютърни престъпления”, SELEC

“Еволюция на киберпрестъпленията: Настоящи тенденции и тактики на подземния свят” – представител на Сикрет Сървиср, САЩ

“Международните киберпрестъпления” – представител на Федералното бюро за разследвания на САЩ

“Ролята на CEPOL в обученията за противодействие на киберпрестъпления за полицейски служители” – Стефано Фаила, началник отдел “Управление на програми и проекти”, Европейски полицейски колеж (CEPOL)

Модератор: Васил Петков, агент, сектор “Компютърни престъпления”, Държавна агенция “Национална сигурност”

12.30 – 13.00
Заключения от Третия регионален форум

13.00 – 14.00

Обяд

Новини