Лектори

Списъкът е в процес обновяване.

Лекторите на форума са водещи експерти и специалисти в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпленията от публични и частни организации и институции.

Албена Спасова

Албена Спасова е председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания от нейното създаване през 2009 година. Преподавател е по информационна сигурност и Интернет право в Университета за наука и технологии в Лил, Франция и гостуващ лектор във водещи европейски университети и правителствен съветник по въпросите, свързани с киберсигурността. Юрист с дългогодишен опит в областта на информационната сигурност – работила е върху стотици случаи в областта на киберсигурността (защитата на интелектуалната собственост, прането на пари, борбата с организираната престъпност и корупцията), загубите от които се калкулират в милиони. Бивш директор на “Връзки с правоохранителните органи” за Европа на eBay и съветник в Съвета на Европа по въпросите за приемането и прилагането на Конвенцията за борба с киберпрестъпленията.

Alisdair_GillespieАлисдър Гилеспие

Алисдър Гилеспие е професор по наказателно право в университета в Ланкастър. Започва кариерата си като адвокат, като впоследствие става преподавател в университетите „Дарум“, „Тисайд“, „Де Монфорт“ и „Ланкастър“. Изследва правната практика при делата за сексуална експлоатация на деца и, по-специално, на казуси, при които са използвани информационни и комуникационни технологии. Алисдър е автор на множество публикации, включително придобилата популярност „Детска порнография: Правни аспекти и политики“ (2011, Routledge). Бил е консултант към ООН, Г8, Европейския съюз, Съвета на Европа и Съвета на Балтийските държави по въпроси, свързани с киберпрестъпленията (по-конкретно – със сексуалната експлоатация на деца). Бил е член на работната група за защита на децата в Интернет към Министерството на вътрешните работи на Великобритания и член на Консултативния съвет на INHOPE – Международна асоциация на операторите на горещи линии. В момента е член на Съвета за безпосност на децата в Интернет на Обединеното Кралство, сътрудник („приятел“) на Международната асоциация на прокурорите, където се занимава с GPeN – международна мрежа на прокурорите, работещи в областта на киберпрестъпленията.

BorisGoncharov_WebБорис Гончаров

Борис Гончаров притежава над 10 годишен професионален опит в сферата на информационната сигурност, управлението на риска и информационните технологии. Бил е консултант по множество проекти за внедряване на системи за управление на информационната сигурност. Провежда обучения по CISSP, сигурност в облака, управление на сигурността, етично хакерство и др. към Ню Хърайзънс България. Притежава редица сертификати в областта на информационната сигурност – Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Systems Security Management Professional (CISSMP), Certified Ethical Hacker (CEH) и Certified EC-Council Instructor (CEI). Участвал е във водещи конференции по информационна сигурност като I-4 Berlin, Infosecurity Europe, Infosecurity Russia, European Data Centre Dialogue и т.н..

V.GrancharovВасил Грънчаров

Васил Грънчаров е директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи” в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. В състава на дирекцията е правителственият център за реагиране при инциденти с  информационната сигурност (CERT). Притежава дългогодишен професионален опит в използването на информационните и  комуникационни технологии при извънредни ситуации. С въпросите на информационната сигурност  се занимава от 2006 г. Бил е лице за връзка с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в периода 2006 – 2009 г. От 2009 г. е член на Управителния съвет на агенцията. От 2008 г. е национален представител на Република България в НАТО по въпросите на киберзащитата. От 2009 г. е национално контактно лице за връзка с инициативата IMPACT International Multi Lateral Partnership against Cyber Threats – на Международния съюз по далекосъобщения.

G.DimitrovГеорги Димитров

Доц. д-р Георги Димитров е основател и съдружник на адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” Ръководи отдела по право на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и отдела по защита на интелектуалната собственост. Доктор е по ИКТ право от Католическия университет в Льовен, Белгия (2008г.). Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” (1995 г.) cum laude и е специализирал в Академията по американско и международно право в Далас, Тексас (2002 г.). Като председател на Центъра по право на информационните и комуникационни технологии, д-р Димитров е ръководил множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство в областта на ИКТ. От 2009 г. е експерт към Консултативния съвет по въпросите на електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и електронното управление към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и към Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по здравеопазване на Народното събрание. През 2011 г. е избран за член на консултативния научен съвет към изследователско направление в БАН „Информационни и комуникационни науки и технологии”..

Jonathan_R.D._SageДжонатън Сейдж

Джонатън Сейдж е член на глобалния екип за политики в областта на технологиите към „Правителствени програми“ на Ай Би Ем. Той отговаря за политиките по киберсигурност и облачни технологии в Европейския съюз. Отговаря за връзките с европейските институции, страните-членки на ЕС и представлява Ай Би Ем в ключови браншови асоциации за политики в областта на  технологиите в Брюксел. Координирал е участието на компанията в изследвания по Седма рамкова програма в периода 2002 – 2006 година. Преди да поеме тази роля, е бил водещ консултант на политиката на Ай Би Ем за публичния сектор и бил ситуиран в Белгия. Работил в ПрайсуотърхаусКупърс, където е ръководил екип за управление на знанията за Европа, Близкия изток и Африка и е бил маркетинг директор на британска софтуерна компания, създала едно от първите приложения за е-търговия. Бил е 6 години търговско аташе в британското посолство във Виена. По същото време е бил главен асистент във Виенския икономически унивеситет. Преподавал е в магистърската програма  на Бизнес училището към Свободния университет. В началото на кариерата си е работил в отдела “Човешки ресурси” в ОНН във Виена. Сейдж завършва специалността „Модерни езици“ в Оксфорд и мигстърската програма по бизнес администрация в бизнес училището Хенли във Великобритания.

FireEye_ George ChiorescuДжордже Чиуреску 

Джордже Чиуреску е системен инженер във FireEye – лидер при решенията за защита от заплахи и зловреден код от следващо поколение и целенасочени атаки от типа “сложни устойчиви заплахи” (ATP – Advanced Persistent Threat) и отговаря за държавите от Югоизточна Европа. С дейността си помага на организациите да се защитят от новите зловредни кодове, целенасочените атаки и експлойти тип “нулев ден”. Като експерт по информационна сигурност с професионален опит в защитата на мрежи, системи и данни той успешно интегрира информационната сигурност в корпоративните технологични и бизнес процеси.

Димитър Алексов

Димитър Алексов е мениджър „Глобален съпорт“ в Мерк & Ко. Той работи по корпоративни проекти за Обединеното Кралство, Канада, Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Швейцария и Австрия и подпомага бизнес операции в Румъния, България, Македония, Албания и Косово. Димитър Алексов е бивш военен и експерт по физическа и кибер сигурност, непрекъснатост на работния процес и корпоративна сигурност, ГИС, комуникации, информационни системи и мрежи. Част от MERCK EMEAC GS SD екипа, мениджърския екип на MSD-BG и българското звено на „Задграничен консултативен съвет по сигурността” (OSAC).

DBirovДимитър Биров

Димитър Биров е доцент във факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Бил е научен сътрудник, лектор и ръководител по проекти в Софийския университет, Университетския колеж в Дъблин (Ирлания), Университета в Орлеан (Франция), Microsoft, Редмонд (САЩ), Университета “Карнеги Мелон” (Питсбърг, САЩ). Притежава опит като разработчик на софтуер, софтуерна архитектура, консултант и главен изпълнителен директор. Изследователските му интереси са в областта на софтуерното инженерство и софтуерната архитектура, програмните езици и управление на знанието. Димитър Биров е функционален ИТ ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Жан-Люи Монсaрат

Жан-Люи Монсарат работи в Кока-Кола Къмпани от 12 години, като от 5 години заема длъжността вице-президент по сигурността. Преди да постъпи в компанията е бил експерт по сигурността във ФедЕкс и е отговарял за изграждането на хардуерната и софтуерната концепция за сигурност на новия европейския център на компанията на летище Шарл дьо Гол в Париж, обработващ по 500000 пратки на нощ и обслужван от над 700 служители. Зад гърба си има 23 годишна кариера във френската полиция. Напуска полицията на 42-годишна възраст, като последната длъжност, която е заемал, е началник на 18-ти район на Париж. По-голямата част от  полицейската си кариера е прекарал в отдел „Престъпления“, ръководейки редица криминални разследвания във Франция в сътрудничество с международни полицейски екипи от западна Индия и Африка. Ръководил е мисии на ООН в конфликтни райони като Камбоджа, Ливан, Етиопия, Сиера-Леоне, Ирак и бивша Югославия. Жан-Люи Монсарат е магистър по право.

Zdravko_StoychevЗдравко Стойчев

Здравко Стойчев се присъединява към Алфа Банка – клон България като служител по сигурността на информацията (CISO) през януари 2011. Благодарение на него сигурността на информацията на банката постига високо ниво на съответствие със стратегията и политиките на групата и приложимото законодателство. Здравко Стойчев участва и следи процесите на правилно изпълнение на плановете за оценка и възстановяване от несъответствия, увеличаване на осведомеността на потребителите и обучение на персонала. Отговоря за дефинирането и изпълнението на изискванията за сигурност  на всички дейности и определя отговорностите на персонала относно сигурността на информацията в банката. Стойчев е сертифициран от ISACA като CISM (мениджър информационна сигурност) и CRISC (контрол на риска и информационните системи).

Ива Колева 

Ива Колева е съосновател и изпълнителен директор на “КлиърКоуд” ООД от 2008г. Нейните отговорности включват: софтуерна архитектура, дизайн и разработка. С изследване, заимстване и прилагане на практики за сигурно програмиране се занимава откакто е започнала работа като софтуерен архитект и разработчик. Притежава 9 годишен опит в областта на компютърната сигурност, включително – консултиране, публикуване, изграждане и интегриране на специализирани решения за киберсигурност. Ива Колева играе ключова роля в изграждането на системата за управление на CSIRT за CERT България. Участва като ключов технически експерт в първото българско компютърно-подпомагано учение по киберсигурност за държавната администрация “КИБЕРЗИМА 2011”. Член на Българската асоциация по моделиране и симулации (БУЛСИМ).

Ivaylo_StoyanovИвайло Стоянов

Ивайло Стоянов е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство. В света на технологиите навлиза през 1997г. като през годините заема различни технически и търговски длъжности в компании като Експрес-Консулт, Поликомп и Майкрософт България. В Майкрософт България започва като директор “Териториални продажби” и отговаря за доставката на услуги, свързани с технологиите на Майкрософт за подпомагане на нуждите на бизнес клиентите. В Хюлет-Пакард България постъпва през 2010 година на длъжността директор продажби на технологични услуги и е част от звеното за системна интеграция в Хюлет-Пакард. Отговаря за определянето на нуждите на клиентите и предоставянето на цялостни решения, които да отговорят на конкретните бизнес нужди и задачи. От Август 2012 година е мениджър “Технологични услуги и облачни решения”. Отговаря за развитието на технологичните услуги на Хюлет–Пакард и за развитието и утвърждаването облачните продукти и услуги на българския пазар.

Кормак Каланан

Кормак Каланан управлява независимата консултантска компания, базирана в Дъблин, Ирландия, Aconite Internet Solutions. Компанията специализира в сферата на международните киберпрестъпления и Интернет сигурността.
Притежава 20 годишен опит в областта на компютърните мрежи и 10 годишен – в създаването на политики в областта на нелегалното съдържание и киберпрестъпленията в Интернет. Провеждал е обучения на представители на Интерпол, Европол и правоохранителните органи от целия свят. Консултант е към Съвета на Европа, координатор на 2CENTRE – Cybercrime Centres of Excellence in Training, Research and Education.
Кормак Каланан е и бил президент и главен изпълнителен директор на INHOPE – International Association of Internet Hotlines. По време на неговото управление мрежата се разраства значително и достига 30 горещи линии в 27 страни от целия свят.

20110819112304_MarkkoKunnapuМарко Кюнапу

Марко Кюнапу e председател на Комитета по Конвенцията за киберпрестъпленията към Съвета на Европа, който следи за прилагането на Конвенцията. Завършва “Право” в университета в Тарту, Естония през 2001 година. Започва работа като следовател в полицията в Талин, а по-късно – като юрисконсулт в правния отдел на Министерството на вътрешните работи на Естония. От 2005 година е в отдела “Криминална полиция” на Министерството на правосъдието на Естония. Участвал е в няколко законодателни инициативи, включително законодателни промени, отнасящи се до киберпрестъпленията и кражбите на самоличност.

Nayden_NedelchevНайден Неделчев

Найден Неделчев е експерт по управление на информационната сигурност с дългогодишен опит в банковия и телеком сектор. Професионалният му опит от над 17 год. включва позиции на различни ръководни нива, както и работа в групови и международни проекти за оценка на сигурността, проектиране и изграждане на решения за защита на корпоративни информационни ресурси. Участвал в проекти за разработване на SoX, ISO 9001, ISO 20000 и ISO 27001 системи за управление и контрол, както и в процесите по прегледи и диагностика на контроли на информационни системи, функциониращи в сложни и мащабни корпоративни и холдингови ИТ инфраструктури. В областта на управлението на риска, е  участвал и ръководил проекти по разработване и внедряване на планове за информационна сигурност, регулаторна изрядност, качество на ИТ услугите и по осигуряване постоянството на бизнеса. Найден Неделчев има докторантура в областта „Организация и управление на отраслите в нематериалното производство“ защитена при ВАК, магистърска степен по Информатика от СУ “Св. Климент Охридски”, магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от В.А. „Г.С. Раковски“. Притежава поредица от престижни сертификати в областта на ИТ, като CGEIT, CISM, ITIL, CEH, Security+, Master Computer Industry Knowledge Analyst и др. Член е на локалната секция на Асоциацията за одит и контрол на информационни системи – ISACA.

robinson_neilНейл Робинсън

Нейл Робинсън е научен ръководител в корпорация „РАНД“ Европа и работи в областта на европейската политика за киберсигурност, кибер защита и социално-икономическите аспекти на информационното общество. В момента Нейл ръководи проучване към  Европейската агенция по отбрана (EDA), оценяващо степента на европейската военна киберотбрана. През 2012 г. е работил върху изследване за Европейската комисия, което допринася за създаването на Европейския център по киберпрестъпления (EC3) към Европол. Участвал е в проект, изследващ сигурността, неприкосновеността на данните и защитата в облачните технологии, и по-конкретно – кражбата на идентичност, киберзастрахователните пазари и злоупотребите с компютри и мрежи. Робинсън е работил по проект на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за обмяна на информация между центровете за действие при инциденти в информационната сигурност (CERT). Консултант е на редица европейски правителствени организации. Робинсън е бакалавър по военни науки и история от Кингс Колидж Лондон и магистър по информационни системи и технологии от Сити Юнивърсити Лондон.

N.PenevНиколай Пенев

Николай Пенев е в ИТ бранша над 20 години. Преди да започне да обучава и консултира по информационни технологии е бил хардуерен инженер, консултант по продажби, продуктов мениджър, системен администратор, ИТ мениджър, ISO одитор и проектов мениджър. В допълнение към висшето образование по ИТ (завършил е ТУ – София) е посещавал десетки специализирани курсове по технологии и управление. През 1999 се сертифицира се като MCSE, през 1999/2000 – HP/Compaq ASE/Master ASE и през 2000 година – като MCT. През 2006 г. става един от първите в света, придобили сертификата MCLC (Microsoft Certified Learning Consultant). През 2003г. участва на европейската конференция на Майкрософт TechEd като наблюдател.

Sn_N_StoqnovНиколай Стоянов

Подп. доц. д-р Николай Стоянов е началник на научно направление “Защита на информацията” в Института по отбрана. Има зад гърба си повече от 10 години опит в проектирането, изграждането и експлоатацията на различни системи за сигурност в Министерството на отбраната и Българската армия. Преминал е множество обучения и специализации в областта на сигурността и отбраната. Участва в редица национални и европейски проекти и проекти на НАТО, свързани с информационната сигурност и киберотбраната. Многократно е награждаван за успехите си в тези области. Д-р Николай Стоянов е първият национален треньор в обученията на НАТО Cyber Coalition Exercise. Подп. Стоянов е участвал в авторския колектив на две книги, използвани като учебни пособия в редица учебни заведения, автор е на над 80 публикации в списания и е участвал в множество научни конференции и над 15 научно-изследователски разработки, свързани с информационната сигурност и киберотбраната.

Niki_TomovНиколай Томов

Николай Томов е председател на УС на Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ. Член е на Управителния съвет на клъстер „Аерокосмически технологии, изследвания и приложения“. Сред предишните му позициите са: изпълнителен директор в „НАТО център на компетентност по операционен анализ” към Българската академия на науките, както и технически директор в „Съвместен център за обучение, симулации и анализ по гражданска сигурност” – БАН. Притежава дългогодишен опит в планирането и провеждането на компютърно-подпомагани учения за управление при кризи и гражданска сигурност. В последните години заема различни мениджърски позиции в международни и български компании. В периода 2005 – 2006 е представител на България в NATO Modeling&Simulation Group – 049 и е поканен участник в NATO Industrial Advisory Group – SG98. Николай Томов е ръководител на проекта за провеждане на първото българско компютърно подпомагано учение по киберсигурност за държавната администрация „КИБЕРЗИМА 2011“. Притежава магистърска степен по физика и астрономия.

PeterBoyvalenkovПроф. дмн. Петър Бойкаленков

Проф. дмн. Петър Бойкаленков завършва математика със специализация алгебра, във Факултета по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 год. Защитава дисертация на тема „Граници за опаковки в Евклидови пространства“ през 1993 год. и дисертация за доктор на математическите науки на тема „Граници на линейното програмиране за сферични кодове и дизайн“ през 2004 год. Проф. Бойкаленков е сътрудник в Института по математика и информатика към Българска академия на науките от 1993 год. и професор към Висшата атестационна комисия към СУ от 2010 год. Той съсредоточава своите професионални интереси върху шумозащитно кодиране, кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства, криптография. Автор и съавтор на над 50  научни статии, от които над 30 са публикувани в специализирани международни научни списания, и на над 30 доклада на международни научни конференции.

Петър Пешев

Петър Пешев е съосновател и технически директор на “КлиърКоуд” ООД от 2008г. насам. Той е експерт с над 10 годишен опит в изграждането на софтуер – софтуерна архитектура, дизайн и разработка. Работата му в областта на компютърната сигурност включва: консултиране, тестове за уязвимост, преподавателска дейност и изграждане на специализирани решения за киберсигурност. Петър Пешев играе основна роля в изграждането на корпоративни приложения както за частния сектор, така и за правителствени институции. Той е ключова фигура в изграждането на системата за управление на CSIRT за CERT България (Националният център за действие при инциденти в информационната сигурност към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията). Пешев е водещ технически експерт в първото българско компютърно подпомагано учение по киберсигурност за държавната администрация “КИБЕРЗИМА 2011”. Член е на Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ.

Робърт Косла

Робърт Косла е регионален мениджър на Microsoft и отговаря за „Обществената безопасност, националната сигурност и защита” за Централна и Източна Европа, като работи с националните органи по сигурност на информацията, НАТО и ЕС. Преди да се присъедини към Microsoft през юли 2008 година, 19 години отговаря за информационното обслужване на полските въоръжени сили и различни правителствени структури. Пенсионира се като подполковник от отдела „Информационно осигуряване” на Националната агенция за вътрешна сигурност на Полша, където от 1998 година заема позицията заместник-директор. Бил е национален представител в подкомитета по информационна сигурност на НАТО, участвал е в работни срещи на НАТО по киберзащита и представител на Съвета по сигурност на ЕС (INFOSEC).

Sylvan_ravinetСилван Равинет

Силван Равинет е управляващ директор в Résistante Risk Solutions – френска компания, предлагаща консултации и обучения в областта на оценка на риска за големи, малки и средни предприятия. Силван Равинет е магистър по информационни технологии и управление на риска и притежава сертификати по редица международни стандарти – CPP, PSP, CBCI, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor и ISO 22301 Lead Auditor. Създател е на интегриран подход за сигурността и управлението на риска на всички нива в организацията – от ръководно до оперативно, в компании от секторите: енергетиката, хранително-вкусовата промишленост и др. От началото на кариерата си се ангажира с въвеждането на професионални сертификати във Франция. Бил е лектор по време на конференции и обучения в Европа. Участвал е в семинарите на френския Научноизследователски институт по национална отбрана (IHEDN). Бил е председател на АСИС Интернешънъл Чаптър 242 (Франция), а в момента е член на подкомитета за конвергенция на сигурността и управление на риска за компаниите (ESRM) на АСИС Европа от неговото основаване през януари 2011 год. Равинет е офицер от запаса на френския военноморски флот и е служил в Националния секретариат за отбрана и сигурност (SGDSN).

Ференц Ковач

Ференц Ковач е назначен за главен разследващ в “Групата за киберразследвания”, разположена в Будапеща на 10 октомври 2012 год. Той отговаря за координирането на разследвания, свързани с информационната и мрежова сигурност в  региона Европа, Близък Изток и Африка на Сити Банк. Преди това е работил за Ай Би Ем, където сформира 20 членен екип по информационни технологии за Международния център за споделени услуги, намиращ се в Будапеща. Ковач е работил като експерт по поддръжка на информационните технологии в Регионални офис, отговарящ за Европа и Централна Азия на Организацията по прехрана и земеделие към Общността на обединените нации. Ръководил е екипа по ИТ поддръжка на регионалния офиса и центъра за споделени услуги, който се намира в Будапеща. От 2006 до 2009 год. управлява будапещенски екип на Центъра за изследване на заплахите в Сити, предлагащ 24/7365 помощ в областта на информационната сигурност на глобално ниво. Ференц Ковач има магистърска степен по елекроинжинерство и специализация по телекомуникации от Техническия университет в Будапеща. Притежава множество Майкрософт сертификати, както и Certified Information Systems Security Professional.

Hans_GrauxХанс Граукс

Ханс Граукс завършва право през 2002 г. и специализира информационни технологии през 2003 г в Льовенския католическия университет. Впоследствие се присъединява към Интердисциплинарния център по право и информационни технологии, където изследва редица закони в областта на информационните технологии, и в частност – управлението на електронната идентичност. През май 2005 г. се присъединява към адвокатската колегия в Брюксел. Участва в редица международни изследвания на политиките в областта на ИКТ, основно – за Европейската комисия. През юли 2007 г. учредява кантората time.lex, специализирана в областта на ИТ. Притежава дългогодишен опит в проучването и анализа на международната правна и административна рамка и политики и изготвяне на препоръки и мерки, които да намалят пречките пред правилното функциониране на вътрешния пазар. Най-скорошното му проучване за Европейската комисия е върху електронния подпис, управлението на електронната идентичност, защитата на данни, киберпрестъпленията и облачните технологии. Ханс е член на Комитета по информационни и комуникационни технологии към Съвета на адвокатските колегии и правните общности в Европа и Комитета по информационни технологии към Фламандската адвокатска колегия.

Явор Колев

Явор Колев е началник отдел “Киберпрестъпления” при ДАНС. Преди да заеме тази длъжност е бил началник отдел “Трансгранична организирана престъпност” при ГДБОП-МВР и ръководител на  сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт”. Ръководител е на 24/7 национален контактен пункт от неговото създаване. Зад гърба си има 15 годишен опит в противодействието на престъпността. Член е на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания, на Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министерството на културата, на Обществения съвет за борба с незаконното и вредно съдържание в Интернет и т.н. Преминал е множество специализации в областта на компютърните престъпления, компютърните доказателства и международното сътрудничество. Носител на редица награди и отличия. Автор е на методологии за разследване на престъпления срещу авторските права в сферата на телекомуникациите и софтуерното пиратство и за разследване и преследване на извършителите на киберпрестъпления.

Новини