Browsing all articles in Новини

Регионална платформа ще подпомага борбата с киберпрестъпленията

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
21

Да бъде създадена „Регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа” беше прието по време на първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, провела се от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София.

Основните цели на платформата са:

  • Стимулиране и подпомагане на обмена на добри практики между правоприлагащите органи от региона за постигане на по-ефективно противодействие на киберпрестъпленията, по-добро познаване на криминогенната обстановка и усъвършенстване на механизмите на международното сътрудничество.
  • Създаване на ефективни форми за публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и повишаване на Интернет-културата на потребителите, изхождайки от разбирането, че по-доброто познаване на заплахите в Интернет води до осъзнато и предпазливо поведение на Интернет-потребителите и ограничаване на възможността за извършване на киберпрестъпления.
  • Създаване на регионални експертни съвети за разработване на добри практики за противодействие на компютърните престъпления и организиране на регулярни работни срещи на регионално ниво за обмяна на опит в съответните области за противодействие на киберпрестъпността.
  • Изграждане на серия от мерки за стимулиране на обмена на информация между правоприлагащите органи и други структури, ангажирани с поддържането на киберсигурността с цел разработване на стратегии за противодействие.
  • Разработване, съвместно с академичните структури, на проучвания за последните тенденции при кибератаките и тяхното използване за създаване на добри практики, с цел практическо приложение на научните достижения.
  • Организиране на съвместни обучения по линия на киберразследванията за полицейски служители, прокурори и съдии от държавите от Югоизточна Европа за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на взаимодействието на национално и регионално ниво. За целта ще бъдат използвани възможностите и вече натрупания опит от Международната академия за обучение по киберразследвания.
  • Сътрудничество с други международни организации и структури, ангажирани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.

Над 150 участника събра регионалната конференция

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
20

Над 150 представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, САЩ и страните-партньори от Залцбургския форум събра първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, провела се от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София.

Национален орган ще разработва стратегия по киберсигурност

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
19

Вече е формирана междуведомствена работна група по проблемите на кибернетичната защита, която трябва да предложи състав, правомощия, мисия, функции и задачи на Национален орган по кибернетична сигурност, както и да подготви проект на Решение на Министерски съвет за неговото ситуиране. Това обяви Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната. Така един от основните проблеми при разработването на национална стратегия за киберсигурност ще бъде разрешен. Този орган ще координира и консолидира усилията на заинтересованите ведомства и държавни структури. Стратегията от своя страна трябва да обхване както обществените (публични) мрежи, така и мрежите за класифицирана информация и ще съответства на политиките на НАТО/ЕС в тази област.

Като член на НАТО и в контекста на Плана за действие, България трябва да фокусира усилията си върху:

- сътрудничество в подготовката и сертификация на екипи за бързо реагиране при кибер инциденти;

- създаване на условия за съвместно използване на софтуерни инструменти за мониторинг, контрол и разследване на кибер инциденти;

- обмен на експерти и поуки от практиката между страните-членки, както и участие в съвместна подготовка и учения по кибернетична защита.

Необходими са бързи мерки за обединяване на усилията за противодействие на киберпрестъпността

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
19

„Като част от все по-взаимосвързания свят държавните институциите, бизнеса и гражданите са зависими от сигурното функциониране на информационните и комуникационните технологии и Интернет. Същевременно, новите технологии във все по-голяма степен се превръщат в цел и инструмент на дейност на организираните престъпни групи. По тази причина обезпечаването на сигурността на киберпространството е едно от основните предизвикателства както за държаните институции, така и за бизнеса на национално и на наднационално ниво”. С тези думи заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков откри първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”. По думите му са необходими бързи и адекватни мерки и обединяване на усилията на отделните държави от една страна, и на държавния и частния сектор от друга, за противодействие на киберпрестъпността, която е не само една от най-модерните, но и една от най-бързо развиващите се форми на престъпност с изцяло трансграничен характер. Заместник вътрешният министър изрази увереност, че актуалните теми, които предстои да бъдат разисквани, ще допринесат за изработването на общ подход за противодействие на кибепрестъпността в отделните държави и в региона като цяло. „Убедени сме, че основни предпоставки за успешно противодействие са добрата подготвеност на правоприлагащите органи в държавите, бързият и директен обмен на информация с партньорските служби”, подчерта заместник-министър Вучков.

Стартира първата регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
19

Първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” беше официално открита от Веселин Вучков, и.д. министър на вътрешните работи, Н.Пр. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ у нас и Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международна академия за обучение по киберразследвания. Сред официалните гости бях Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната и Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии.

    

Висши представители на ФБР и Сикрет Сървиз – лектори на форума

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
11

Изпълнителният помощник-директор на подразделението “Киберпрестъпления – отговор и услуги” на ФБР Шон Хенри, посочен през декември 2010 година от списание Security Magazine като една от най-влиятелните личности в областта на сигурността и определен за борец с киберпрестъпленията на годината от McAfee през април 2010г. и заместник помощник-директорът на Службата за разследвания на Сикрет Сървиз Джефри Ървайн ще участват в първата “Регионална конференция по киберсигурност и кибепрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, която ще се проведе от 19 до 21 октомври в хотел Хилтън, София, България. Те ще са лектори в панела “Добри практики при противодействието на компютърни престъпления и повишаване на киберсигурността – ефективни партньорства и казуси”, от 16 до 17 часа на 19 октомври, като Хенри ще участва чрез видео-конферентна връзка.

Марко Кюнапу ще участва в конференцията

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
10

Марко Кюнапу, Председател на Комитета по Конвенцията за киберпрестъпленията към Съвета на Европа пристига специално за първата “Регионална конференция по киберсигурност и кибепрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”. Той ще бъде част от сесията “Национален и международен подход в отговор на предизвикателствата на киберпрестъпността” от 9.30 до 10.00 на 19 октомври.

Регистрацията продължава

Posted Posted by admin in Новини     Comments No comments
окт
9

Продължава регистрацията за първата “Регионална конференция по киберсигурност и кибепрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, която ще се проведе от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София. Първият ден от форума – 19 октомври е отворен за широката публика. Таксата за участие е 70 лева с ДДС, а своята регистрация можете да направите тук.

Език

За контакт

Майя Бойчева-Манолчева
Тел.02/4215855
Email: mboycheva@cybercrimeacademy.org