Browsing all articles in Пресинформация

Съобщение до медиите 21 октомври 2011г.

Posted Posted by admin in Пресинформация     Comments No comments
окт
21

Регионална платформа ще подпомага борбата с киберпрестъпленията

Участниците в първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” договориха мерки за сътрудничество

Да бъде създадена „Регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа” беше прието по време на първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, провела се от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън”, София. Форумът събра над 150 представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, САЩ и страните-партньори от Залцбургския форум.

Основните цели на платформата са:

  • Стимулиране и подпомагане на обмена на добри практики между правоприлагащите органи от региона за постигане на по-ефективно противодействие на киберпрестъпленията, по-добро познаване на криминогенната обстановка и усъвършенстване на механизмите на международното сътрудничество.
  • Създаване на ефективни форми за публично-частни партньорства за превенция на киберпрестъпленията и повишаване на Интернет-културата на потребителите, изхождайки от разбирането, че по-доброто познаване на заплахите в Интернет води до осъзнато и предпазливо поведение на Интернет-потребителите и ограничаване на възможността за извършване на киберпрестъпления.
  • Създаване на регионални експертни съвети за разработване на добри практики за противодействие на компютърните престъпления и организиране на регулярни работни срещи на регионално ниво за обмяна на опит в съответните области за противодействие на киберпрестъпността.
  • Изграждане на серия от мерки за стимулиране на обмена на информация между правоприлагащите органи и други структури, ангажирани с поддържането на киберсигурността с цел разработване на стратегии за противодействие.
  • Разработване, съвместно с академичните структури, на проучвания за последните тенденции при кибератаките и тяхното използване за създаване на добри практики, с цел практическо приложение на научните достижения.
  • Организиране на съвместни обучения по линия на киберразследванията за полицейски служители, прокурори и съдии от държавите от Югоизточна Европа за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на взаимодействието на национално и регионално ниво. За целта ще бъдат използвани възможностите и вече натрупания опит от Международната академия за обучение по киберразследвания.
  • Сътрудничество с други международни организации и структури, ангажирани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.

“Смятаме, че успешната стъпка към подобряване на регионалното сътрудничество по противодействие на киберпрестъпността в Югоизточна Европа е прилагането на най-добрите национални практики на регионално ниво. Затова предлагаме на основата на положителния български опит да бъде изградена регионална платформа за подпомагане на противодействието на киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа”, заяви Явор Колев, началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” при ГДБОП-МВР.

“Един от най-съществените аспекти на киберпрестъпленията е техният трансграничен характер. Това налага създаването на ефективни партньорства за противодействие и превенция на киберпрестъпленията не само на национално, но и на регионално и глобално ниво”, обясни Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания, съорганизатор на форума.

За форума:

“Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” е първият по рода си форум, целящ да срещне представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации, неправителствения сектор и ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, САЩ и страните-партньори от Залцбургския форум.

Организатори на събитието са Министерството на вътрешните работи на Република България, чрез сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарат” към ГДБОП и Международната академия за обучение по киберразследвания.

Основни партньори на събието са: Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност и Макс Телеком. Генерален спонсор на конференцията е подразделението за сигурност на EMCRSA, спонсор на вечеря Атос, а медиа партньори – “Дарик” радио, информационна агенция “БГНЕС”, вестник “Монитор”, електронен вестник “Всеки ден”, вестникComputerworld”. Технологичен партньор е Fujitsu.

За повече информация:
Майя Бойчева-Манолчева
Проект мениджър, Международна академия за обучение по киберразследвания
Тел. 02 4215855
E-mail: mboycheva@cybercrimeacademy.org
Web site: www.cybercrimeforum.bg
www.cybercrimeacademy.org

Съобщение до медиите 13 октомври 2011г.

Posted Posted by admin in Пресинформация     Comments No comments
окт
13

Висши ръководители и експерти от 20 държави обсъждат с бизнеса мерки за противодействие на киберпрестъпленията

Първата „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” ще се проведе от 19 до 21 октомври в София

Директорът на Сикрет сървиз Марк Съливан, заместник помощник-директора на службата за разследвания Джефри Ървайн и изпълнителният помощник-директор на подразделението “Киберпрестъпления – отговор и услуги” на ФБР Шон Хенри, посочен от списание Security Magazine като една от най-влиятелните личности в областта на сигурността през декември 2010 година и определен за борец с киберпрестъпленията на годината от McAfee през април 2010г. се очаква да вземат участие в първата „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, която ще се проведе от 19 до 21 октомври в хотел “Хилтън” в София. Те ще представят опита си при противодействието на компютърните престъпления, като Хенри ще участва чрез видео-конферентна връзка.

„Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” е първият по рода си форум, който се опитва да срещне представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации и неправителствения сектор с ръководни служители на правоохранителните органи на държавите от Югоизточна Европа, Русия, САЩ и Украйна, работещи по противодействие на организираната престъпност и в частност – на киберпрестъпността. Проявата е част и от програмата на настоящото българско председателство на Залцбургския форум и, в тази връзка, за участие са поканени и представители на правоохранителните органи на страните-партньори – Австрия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Организатори на събитието са Министерството на вътрешните работи на Република България, чрез сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарат” към ГДБОП и Международната академия за обучение по киберразследвания. Конференцията ще премине под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

В ролята си на наблюдатели ще участват представители на Европейската комисия, Съвета на Европа, SECI/SELEC, Интерпол, Европол.

Форумът е тридневен, като първият ден (19 октомври) е отворен за по-широка публика. В него компании и организации ще представят последни решения и добри практики в областта на сигурността и противодействието на киберпрестъпленията. Ще участват Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност, Макс Телеком, подразделението за сигурност на EMC – RSA,  Microsoft, Ceragon, Facebook, Hi Computers, New Horizons, УниКредит Булбанк и т.н. През втория и третия ден на конференцията ще се проведат закрити заседания, предназначени за представителите на правоохранителните и правоприлагащи органи.

Ще присъстват и представители на всички звена на държавната администрация, имащи отношение към информационните и комуникационни технологии и Интернет и превенцията и противодействието на киберпрестъпленията. Поканени са Министерството на отбраната, Министерството на транспортта, информационните технологии и съобщенията, Министреството на културата, Министерството на образованието, Държавната комисия по сигурността на информацията, прокорури, съдии, представители на неправителствени организации.

Основни партньори на събието са: Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност и Макс Телеком. Генерален спонсор на конференцията е подразделението за сигурност на EMC – RSA, спонсор на вечеря – Атос, а медиа партньори – “Дарик” радио, информационна агенция “БГНЕС”, вестник “Монитор”, електронен вестник “Всеки ден”, вестник “Computerworld”. Технологичен партньор е Fujitsu.

“Крайната цел на тази конференция е да се създаде платформа, която да стимулира и подпомага обмяна на добри практики между правоприлагащите органи в Югоизточна Европа. Така ще се постигне по-ефективно противодействие на киберпрестъпленията и ще се подобрят механизмите за международното сътрудничество”, обясни Явор Колев, началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт”.

“Ще покажем, че можем да създадем истински работещи публично-частни партньорства за превенция на компютърните престъпления и за повишаване на Интернет културата”, допълни от своя страна Албена Спасова, председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберпрестъпления.

За повече информация:
Майя Бойчева-Манолчева,
Проект мениджър, Международна академия за обучение по киберразследвания
Тел. 02 4215855
E-mail: mboycheva@cybercrimeacademy.org
Web site: www.cybercrimeforum.bg
www.cybercrimeacademy.org

Новини