Организатори

Организатори на провелата се от 19 до 21 октомври, 2011г. „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” са Министерство на вътрешните работи на Република България в лицето на сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” при ГДБОП и Международна академия за обучение по киберразследвания. Основни партньори на събието са:  Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност и Макс Телеком.

Конференцията премина под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Международната академия за обучение по киберразследвания е сдружение с нестопанска цел, създадено в края на 2009 година от водещи експерти в борбата с киберпрестъпленията. Дейността на сдружението е фокусирана основно върху обучения и консултации, целящи да повишат квалификацията и знанията в областта на информационната и комуникационната сигурност и престъпленията в кибернетичното пространство и нивото на взаимодействие при тяхното разследване. През юни 2011 година академията завърши своя първи проект – програмата „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност”, финансирана от фондация “Америка за България”. В рамките на 15 месеца 169 съдии, прокурори и полицейски служители от цялата страна преминаха тристепенния курс.

Международната академия за обучение по киберразследвания предвижда да разшири кръга от обучаеми към представители на държавната администрация, финансовите институции, компании и да разшири дейността си извън страната.

Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури. Дейността на ГДБОП-МВР е свързана и с противодейстието, пресичането и разкриването на извършени компютърни престъпления или престъпления, извършени в или чрез компютърни мрежи и системи. За целта към отдел „Трансгранична организирана престъпност” през 1998 г. е сформиран сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт”, с функционални задължения, свързани с разследване и противодействие на престъпления, посочени Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство. Това е единствената структура в системата на правоохраната, работеща по киберпрестъпления. С работата си през последните години по противодействие на престъпните посегателства, осъществявани посредством компютърни системи, сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП затвърди високата положителна оценка за своята работа, давана от страна на местните и чуждестранни правителствени и неправителствени организации, с които секторът активно си сътрудничи. За повишаване на грамотността на интернет-потребителите е изградена информационно-сигнализационната платформа за кибер-престъпления www.cybercrime.bg.Цветан Цветанов
Цветан Цветанов е заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи от 27 юли 2009 година. Избран е за мажоритарен депутат от партия ГЕРБ в 41-вото Народно събрание от Велико Търново на изборите на 5 юли 2009 година. От ноември 2005 до юли 2009 е заместник-кмет по сигурността, координацията и контрола в Столична община. Зад гърба си има 18 годишна служба в МВР. Четири години е бил началник на сектор /оперативен помощник на главния секретар на МВР/ “Ръководство на МВР”. В МВР работи от 1987 година, като е започнал кариерата си като специалист.

Цветанов притежава степен „Магистър” от Националната спортна академия в София, педагогически и треньорски профил. Завършил е следдипломна квалификация в Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София, специалност “Право”. Притежава редица квалификации в областта на международната полицейска дейност и сигурност, противодействието на глобалния тероризъм, противодействието на незаконния трафик на автомобили, завършил е курсове в централата на Сикрет Сървиз, НАТО, Държавния департамент и др. Притежава множество награди, една от последните от които е за принос в закрилата на интелектулната собственост.

 

 

Станимир Флоров
Станимир Флоров е директор на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” от декември 2009 година. Преди това три години оглавява отдел “Наркотици” на ГДБОП.  В МВР работи от 1990 година. Завършил е военния факултет на Националната спортна академия. Преминал е редица специализации в европейските полицески служби и САЩ.

Новини