Аудитория

Първото издание на „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа” събра представители на правоохранителните органи на Австрия, Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия, представители на Европол, Интерпол, SECI/SELEC, Европейската комисия и Съвета на Европа.

От българска страна присъстваха и представители на Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на културата, Министерство на образованието, прокурори, съдии, представители на неправителствени организации, образователни институции и водещи компании от ИКТ сектора и доставчици на Интернет и финансовите услуги.

Новини