За форума

От 19 до 21 октомври 2011 година, в гр. София, хотел „Хилтън”, се проведе първата по рода си „Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, която срещна представители на водещи информационни и комуникационни компании, финансови организации и неправителствения сектор с ръководни служители на правоохранителните органи от държавите от Югоизточна Европа и САЩ работещи по противодействие на организираната престъпност и в частност – на киберпрестъпността. Проявата бе част и от програмата на българското председателство на Залцбургския форум и, в тази връзка, за участие бяха поканени и представители на правоохранителните органи на страните-партньори – Австрия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Организатори на събитието са Министерството на вътрешните работи на Република България, в лицето на сектор „Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарат” към ГДБОП и Международната академия за обучение по киберразследвания.

Конференцията премина под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

Във форума взе участие официална делегация на Сикрет Сървиз, начело с нейния директор Марк Съливан и заместник помощник-директора при Службата за разследвания, Джеф Ървин и ФБР, като беше осъществена видео-конферентна връзка с изпълнителния помощник-директор Шон Хенри.

В ролята си на наблюдатели участваха представители на Европол, Интерпол, SECI центъра, Европейската комисия и Съвета на Европа.

Присъстваха и представители на всички звена на държавната администрация, имащи отношение към информационните и комуникационни технологии и Интернет и превенцията и противодействието на киберпрестъпленията. Поканени бяха Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната комисия по сигурността на информацията, прокурори, съдии, представители на неправителствени организации.

Лектори на събитието бяха представители на компаниите – главни действащи лица в областта на ИКТ и Интернет, финансови организации и представители на международни и национални институции.

Форумът беше тридневен, като първият ден бе отворен за по-широка публика и в него участваха и бизнес представители. През втория и третия ден се проведоха закрити заседания, предназначени за представителите на правоохранителните и правоприлагащи органи. Програмата можете да откриете тук.

Цели и резултати:

  • Създаване на платформа за обмяна на опит при разследването на киберпрестъпленията за страните от Югоизточна Европа, която да координира действията на правоохранителните органи и да подобрява взаимодействието между страните от региона при борбата с кибер престъпленията.
  • Създаване на силни публично-частни партньорства за противодействие на киберпрестъпленията и разработване на серия от мерки, свързани с превенцията и противодействието на компютърните престъпления.
  • Създаване на програма за повишаване на нивото на информираност с цел превенция и защита от киберпрестъпления.
  • Създаване на обучителна програма за повишаване на квалификацията и знанията в областта на киберпрестъпленията.
  • И не на последно място – превръщане на форума в ежегодно мероприятие.

 

Новини