Регистрация

Можете да се регистрирате за участие тук.

Или на адрес:
София 1000
Ул. „Будапеща” 26, ет. 3, офис 12
Тел.02/4215855
Email: mboycheva@cybercrimeacademy.org
Лице за контакт: Майя Бойчева-Манолчева

Първият ден от форума (19 октомври) е отворен за широката аудитория, като таксата за участие е 70 лв. с ДДС.


Представител ли сте на медия?


Новини