Програма

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ И КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
18-21 октомври 2011 г. – София, България

вторник, 18 октомври 2011


Пристигане на делегациите на летище „София”

Трансфер до хотела
19.30 – 21.30
Официална вечеря с домакин главен комисар Калин Георгиев, главен секретар на МВР
Ресторант „Бижу” – хотел „Силвър хаус”

 

сряда, 19 октомври 2011
СЪВМЕСТНИ СЕСИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧАСТНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР – зала „Мусала” на хотел „Хилтън”

08.30 – 09.00
Регистрация
09.00 – 09.30
Официално откриване на конференцията
Г-н Веселин Вучков, За Министър на вътрешните работи на Република България
Н.Пр. г-н Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в Република България
Г-жа Албена Спасова, председател на Управителния съвет на  Международната академия за обучение по киберразследвания

09.30 – 10.10 Национален и международен подход в отговор на предизвикателствата на киберпрестъпността
Модератор –
г-жа Албена Спасова, председател на Управителния съвет на  Международната академия за обучение по киберразследвания
Изказвания на:

 • Г-н Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
 • Г-жа Августина Цветкова, заместник-министър на отбраната на Република България
 • Г-н Марк Съливан, директор на Сикрет сървиз на САЩ
 • Г-н Марко Кюнапу, председател на Комитета за Конвенцията за киберпрестъпленията на Съвета на Европа
 • Г-жа Снежана Малеева, началник на Правен и вътрешен отдел на Център за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC)

 

10.10 – 11.10
Най-нови тенденции в борбата с киберпрестъпността – предизвикателства и възможни решения

 • Какво правим от гледна точка на управление на риска, докато непрекъснато нараства натискът да сме по-добри, да се разрастваме, да работим по-усърдно и същевременно с по-малко разходи?
 • Защо има значение сигурността на информацията? Поуки от минали грешки и бъдещи стъпки. Защита от целенасочени киберзаплахи и търсене на решения и ефективни партньорства

Решения и най-добри практики в областта на киберсигурността
Модератор: г-н Явор Колев, началник сектор, ГДБОП
Презентации на партньорите и генералните спонсори на форума:

 • Г-жа Албена Спасова, (от името на) Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност – “Програми за международно сътрудничество в областта на киберсигурността”
 • Г-н Венко Моянков, технически директор, Макс Телеком -  „Сигурност в 4G мрежите”
 • Г-н Васил Бързаков, регионален мениджър “Продажби” за Централна и Източна Европа и ОНД  – RSA подразделение за сигурност на EMC -  “Анатомия на атаките и какво е необходимо, за да се борим с киберпрестъпленията”
11.10 – 11.30
Кафе-пауза
Обща снимка на ръководителите на делегации и представителите на частния и неправителствения сектор
11.30 – 12.30
Он-лайн доверие и сигурност

 • Защита на мрежите за комуникации и свързаност и на потребителите – модерни решения в областта на сигурността. Кибер-етика, кибер-безопасност и кибер-сигурност: споделена отговорност или национален приоритет?
 • Защита на съдържанието и свързаността  и модерни решения в областта на сигурността. Приоритети в защитата на правата на интелектуалната собственост и разработване на решения за бърз и евтин достъп до Интернет. Къде е балансът?
 • Технически предизвикателства и решения: какво е необходимо, за да се създаде, развие и направи успешна една бизнес-платформа: компютърна криминалистика, криптиране и обработка на чувствителни данни

Модератор: г-н Теодор Захов, председател на БАИТ, съосновател и член на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания
Презентации:

 • Г-н Александър Александров , мениджър “Бизнес развитие”, България – „Инструменти и решения от HP за ефективна защита от кибератаки”
 • Г-н Костадин Белишки, CISSP, PMP, Associate Аrchitect, Microsoft – “Решения за сигурност, добри практики от Майкрософт”
 • Г-н Шон Хана, EC-Council инструктор по сигурност зa 2007, 2008, 2010 и 2011г. и г-н Николай Пенев, управител на Ню Хърайзънс България -  „ХАКЕРСТВО: къде е възвръщаемостта на инвестицията (ROI) от обучението на служителите в хакерство? Ако не атакувате системите си сами, друг ще го направи.”
 • Г-н Даниел Калчев, технически директор, Register.BG – “DNSSEC за подобряване на сигурността в Интернет”
 • Г-жа Луиза Шахбазян, фондация “ПИК” – “Борба с онлайн посегателствата срещу деца: публично-частно партньорство”
12.30 – 13.45
Обяд – ресторант “Сезони”, хотел “Хилтън”
13.45 – 14.45
Решения и добри практики от гледна точка на финансовите услуги
Балансът между сигурността на он-лайн потребителя и улесненията за потребителя

 • Отговори при кражбата на чувствителни данни и кражбата на идентичност; директна загуба на пари – кой поема отговорността
 • Загуба на репутация и успешни партньорства: какво правим ако личните данни на потребителите на компанията станат публични или имаме работа с фишинг атаки?
 • Киберпрестъпност, пране на пари и тероризъм: наистина ли е така?

Модератор: г-жа Албена Спасова, председател на УС на Международна академия за обучение по киберразследвания
Презентации:

 • Г-н Юрий Генов, началник управление “ИТ операции”, ДСК Банк – “Добрата информираност на клиентите подпомага борбата с вътрешни и външни киберпрестъпления”
 • Г-н Емил Меламед, мениджър “Информационна сигурност”, управление “Банкова сигурност,” Уникредит Банк – „Кибер престъпления и заплахи за финансовите институции”
 • Г-н Кормак Каланан, 2Център – “Кражба на лични данни – последни тенденции от гледна точка на развититето на политиките в Европейския съюз”
 • Проф. д н Евгени Николов, заместник-председател на БАН – “Киберсигурността в България – тенденции и перспективи”
14.45 – 15.45
Защита на критични информационни инфраструктури от кибератаки

 • Правителствена отговорност при анализирането и обезпечаването на сигурността на критичната инфраструктура и защитените системи от кибератаки. Каква е ролята на индустрията? Докъде сме в изграждането на прозрачен и ефективен отговор?
 • Инициативи за установяване на уязвими места и разработване на оценки на риска
 • Подобряване на мерките за готовност за възстановяване

Модератор: Константин Стоилов, управител, ЕМС България
Презентации:

 • Г-н Васил Грънчаров, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – “Дейността на CERT bg за защита на информационната критична инфраструктура от кибератаки”
 • Г-н Иван Иванов, директор на дирекция “Сигурност на информацията”, Министерство на отбраната – “Политиката на НАТО и МО в областта на киберотбраната. Дейност на междуведомствената работна група по ситуиране на Национален орган по кибернетична сигурност на Република България”
 • Г-н Кирил Атанасов, управител, CERAGON България – “Сигурен и надежден пренос на информация с радиорелейните решения на CERAGON. Свали презентацията.
 • Г-н Спас Иванов, генерален директор, Хай Компютърс – „Пътят  пред  информационната сигурност”
15.45 – 16.15
Кафе-пауза
16.15 – 17.15
Добри практики при противодействието на компютърни престъпления и повишаване на кибер сигурността – ефективни партньорства и казуси
Модератор: г-н Явор Колев, началник сектор, ГДБОП
Видео-конферентна връзка с г-н Шон Хенри, изпълнителен помощник директор на ФБР
Изказване на г-н Джефри Ървайн, заместник помощник-директор на Сикрет сървиз
Въпроси към всеки от двамата участници
17.15 – 18.00
Обобощение на първия ден и следващи стъпки – пленарна дискусия на официалните делегации, партньорите и спонсорите
Модератор: г-жа Албена Спасова, председател на Управителния съвет, Международна академия за обучение по киберразследвания
 19.00 – 20.30 Прием-вечеря за всички участници в първия ден на конференцията с домакин Веселин Вучков, за министър на вътрешните работи на Република България
Ресторант „Сезони” на хотел „Хилтън”

 

четвъртък, 20 октомври 2011
ЗАКРИТИ СЕСИИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ – зала „Мусала” на хотел „Хилтън”

09.00 – 10.30
Първа работна сесия - „Добри практики в борбата с киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа”
Презентации на държавите от Югоизточна Европа
10.30 – 11.00
Кафе-пауза
11.00 – 12.30
Втора работна сесия – „Добри практики в борбата с киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа”
Презентации на държавите от Югоизточна Европа
12.30 – 14.00
Обяд
14.00 – 15.00
Трета работна сесия – „Добри практики в борбата с киберпрестъпността в държавите от Югоизточна Европа”
Презентации на държавите от Югоизточна ЕвропаПрезентация на център SELEC
15.00 – 15.15
Кафе-пауза
15.15 – 16.45
Четвърта работна сесия – „Добри практики в борбата с киберпрестъпността в държавите от Залцбургския форум”

Презентации на държавите от Залцбургския форум

 

Културна програма

17.15 – 17.30
Събиране в лобито на хотела и придвижване с автобус до центъра на София
17.30 – 18.30
Разходка с екскурзовод в центъра на София
18.30 – 19.00
Придвижване до Националния исторически музей в Бояна
19.00 – 19.45
Посещение на Националния исторически музей
19.45 – 20.00
Придвижване до Студентски град
20.00 – 22.00
Вечеря от името на главен комисар Станимир Флоров, директор на ГДБОП
ресторант „Магият на чергите” в Студентски град
неофициално облекло

 

петък, 21 октомври 2011
ЗАКРИТИ СЕСИИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ – – зала „Мусала” на хотел „Хилтън”

09.00 – 09.20
„Най-добри практики за он-лайн безопасност на децата” – презентация на Microsoft
09.20 – 10.40
Пета работна сесия – „Добри практики на правоохранителните органи на САЩ в борбата с киберпрестъпността”
Презентации на ФБР, Сикрет сървиз, Министерство на правосъдието и Департамента по вътрешна сигурност
10.40 – 11.00
Кафе-пауза
11.00 – 12.30
Обсъждане на възможностите за задълбочаване на сътрудничеството по противодействие на киберпрестъпността в региона на Югоизточна Европа
13.00 – 13.30
Пресконференция на организаторите
13.30 – 14.00
Обяд
 след това Отпътуване на делегациите
Трансферът до летище София ще бъде осигурен от българската страна

Новини