Лектори

Албена Спасова
Албена Спасова е председател на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания от нейното създаване през 2009 година. Преподавател е по информационна сигурност и Европейско право в Университета за наука и технологии в Лил, Франция и гостуващ лектор във водещи европейски университети и правителствен съветник по въпросите, свързани с киберсигурността. Юрист с дългогодишен опит в областта на информационната сигурност – работила е върху стотици случаи в областта на киберсигурността (защитата на интелектуалната собственост, прането на пари, борбата с организираната престъпност и корупцията), загубите от които се калкулират в милиони. Бивш директор на “Връзки с правоохранителните органи” за Европа на eBay и съветник в Съвета на Европа по въпросите за приемането и прилагането на Конвенцията за борба с киберпрестъпленията.

Александър Александров
Александър Александров e мениджър „Бизнес развитие“ на НP Мрежови решения за територията на България. Започва работа в HP България в началото на август 2010 г., след 12 години кариера в сферата на високите технологии, от които 3 години свързани с технологии в сферата на киберсигурността.

Васил Бързаков
Васил Бързаков има зад гърба си 14 годишен опит във водещи ИТ компании. От август 2009 година той е мениджър “Продажби” на RSA (подразделението за сигурност на EMC Computer Systems) за Централна и Източна Европа и ОНД. От 1999 г. до 2009г. работи в софтуерния производител CA, като започва кариерата си като мениджър “Бизнес партньори”, преминава през мениджър “Продажби” за южната част на Централна и Източна Европа и достига до позицията “Регионален мениджър” за Русия и ОНД. Кариерата си започва в IBM. Магистър е по търговия от Университета по икономика и бизнес във Виена.

Васил Грънчаров
Васил Грънчаров е директор на Дирекция „Информационни и комуникационни системи” в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. В състава на Дирекцията е правителственият център за реагиране на инциденти по отношение на информационната сигурност. Притежава дългогодишен професионален опит в използването на информационните и  комуникационни технологии при извънредни ситуации. По въпросите на информационната сигурност  се занимава от 2006 г. Бил е национално контактно лице за връзките с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в периода 2006 – 2009 г. От 2009г. е член на Управителния съвет на  ENISA. От 2008 г. досега, е национален представител на Република България в НАТО по въпросите на киберзащитата. От 2009 г., е национално контактно лице за връзка с инициативата IMPACT Internatinal Multi Lateral Partnership against Cyber Treaths – на Международния съюз по далекосъобщения.

Венко Моянков
Венко Моянков е технически директор на Макс Телеком ООД – първия български 4G оператор. С магистърска степен по телекомуникации от Техническия университет в София и над 15 години работа в телекомуникационния сектор, той има практически опит с разнообразни технологии в мрежите за данни, от класическите мрежи с комутация на канали през X.25, АТМ и Frame Relay до последните технологии в IP мрежите и мобилните комуникации.

В края на 90-те, Моянков участва в изграждането и експлоатацията на първата публична ATM и Frame Relay мрежа в България. По-късно той ръководи проектирането и изграждането на национална IP опорна мрежа за един от водещите Интернет доставчици в България – Мобисърф, част от РТК Мобиком и е част от екипа, който оперира тази мрежа. Последните 6 години той заема различни технически и ръководни позиции в Макс Телеком, където реализира най-новите мобилни технологии.

Даниел Калчев
Даниел Калчев е технически директор на Регистър.БГ – регистъра на имена в BG. Има дългогодишен опит в компютърните мрежи, комуникациите, системната администрация и интегрирането на хетерогенни компютърни системи, компютърната сигурност и Интернет. По време на следването си в ТУ-Варна създава първия в България BBS, а след това, чрез основаната през 1989г. фирма “Цифрови Системи”, първия в България доставчик на Интернет услуги. Активен участник в развитието на Регистъра и международни форуми като RIPE, CENTR и ICANN

 

 

 

Евгени Данилов
Евгени Данилов се присъединява към офиса на Мicrosoft за Централна и Източна Европа като директор „Бизнес развитие” през 2010 година. 15 години по-рано той постъпва на работа в Microsoft Русия на позицията „Маркетинг мениджър”. През 1996 година става „Мениджър анти-пиратство”. Поставя началото на дългосрочната стратегия за борба със софтуерното пиратство в страната. Шест години по-късно става част от Борда на директорите на Microsoft Русия, като сменя различни ръководни длъжности. Бил е директор „Опит на клиенти и партньори”, директор „ПР и комуникации” и т.н.
Преди Microsoft Данилов работи няколко години за руското правителство и академичните институции, а в периода 1992 – 1994 се занимава със собствен бизнес. Завършил е икономическия факултет на Московския държавен университет през 1986 година.

Емил Меламед
Емил Меламед е магистър по електроника от Техническия университет – София. Притежава над 10 годишен професионален опит в областта на Информационните технологии. Към момента е мениджър по Информационна сигурност в Уникредит Булбанк. Участвал е в редица ИТ проекти във финансовия и публичния сектор. Бил е мениджър системно администриране и администриране на бази данни в Уникредит Булабнк, като е участвал в проекта по оптимизация на онлайн банкирането.

 

Кирил Атанасов
Кирил Атанасов заема позицията “Мениджър за страната” на Ceragon България от юли 2011г. Той се присъединява към компанията през 2006г., като тогава заема длъжността “Технически директор”. От 2010 г. до 2011 г., в ролята си на “Мениджър операции”, той планира, управлява и координира няколко успешни проекта, сред които обновяването на MW мрежата на Telenor Сърбия, където той е проектов мениджър до април 2010г. Преди Ceragon е работил в Avon, като ИТ мениджър и е отговарял за България, Македония и Албания и Mobiltel, където е отговарял за цялостната Интернет инфраструктура, мрежов дизайн и разработка, мрежова сигурност. Той стои зад разработването и пускането на GPRS и мобилните VPN услуги.Притежава магистърска степен по маркетинг от българския клон на City University of Seattle и магистръска степен по Атомна физика от Софийския университет.

Константин Стоилов
Константин Стоилов заема позицията “Мениджър за България” на EMC от откриването на нейното представителство през 2007 година. Преди това има деветгодишен опит като мениджър “Продажби” в HP и няколко години като мениджър “Професионални услуги”. Завършил е Техническия университет в София със степен Магистър по Компютърни науки и 114 английска езикова гимназия. Специализирал е в Университета СИСА в Триест, Италия.

Костадин Белишки
Костадин Белишки притежава 15 годишен опит в информационните технологии – предимно в областта на ИТ инфраструктурата, сигурността, интеграцията на приложенията, проектов мениджмънт и поддръжка. През последните шест години той се фокусира върху внедряване на инфраструктура за публични ключове (PKI), на решения за управление на правата за достъп и на решения за управление на идентичността, използвайки продуктите и технологиите на Microsoft. Като старши консултант на Microsoft, той е част от множество проекти в областта на сигурността, като отговаря за архитектурата, дизайна и внедряването на решенията. Притежава CISSP, PMP, IASA и MCTS сертификати.

Кормак Каланан
Кормак Каланан управлява независимата консултантска компания, базирана в Дъблин, Ирландия, Aconite Internet Solutions . Компанията специализира в сферата на международните киберпрестъпления и Интернет сигурността.
Притежава 20 годишен опит в областта на компютърните мрежи и 10 години в създаването на политики в областта на нелегалното съдържание и киберпрестъпленията в Интернет. Провеждал е обучения на Интерпол, Европол и правоохранителни органи от целия свят. Консултант е към Съвета на Европа, координатор на 2CENTRE – Cybercrime Centres of Excellence in Training, Research and Education.
Корнак Канелан е и бивш президент и главен изпълнителен директор     на INHOPE – International Association of Internet Hotlines. По време на неговото управление мрежата нарастна значително като достигна 30 горещи линии в 27 страни от целия свят.

Луиза Шахбазян
Луиза Шахбазян участва в изпълнението на програмата на Фондация „ПИК” за безопасен Интернет. Работата и е свързана с дейността на Националната гореща линия за безопасен Интернет, която се бори срещу разпространението на вредно и нелегално съдържание в Интернет, както и с Националния център за безопасен Интернет, част от европейската мрежа от национални центрове за насърчаване на безопасно и отговорно онлайн поведение сред младите хора.

Луиза Шахбазян има бакалаварска степен по психология от University of Sheffield и магистърска степен по когнитивна наука от Нов български университет. Има предишен опит в сферата на експерименталната психология, социалните дейности и психологическото консултиране.

Марко Кюнапу
Марко Кюнапу e председател на Комитета по Конвенцията за киберпрестъпленията към Съвета на Европа, който следи за прилагането на Конвенцията по киберпрестъпленията. Завършва “Право” в университета в Тарту, Естония през 2001 година. Започва работа като следовател в полицията в Талин, а по-късно –като юристконосулт в правния отдел на Министерството на вътрешните работи на Естония. От 2005 година е в отдела “Криминална полиция” на Министерството на правосъдието на Естония. Участвал е в няколко законодателни инициативи, включително законодателни промени, отнасящи се до киберпрестъпленията и кражбите на самоличност.

Петър Ненов
От 1998 г. до 2001 година Петър Ненов е директор „Международни отношения” на Румънската асоциация за борба с наркотиците, а от 2001г. насам оглавява Международната бригада за борба с наркотиците. Петър Ненов е председател на Международна агенция за противодействие на престъпността и политики за сигурност от 2009 година. Притежава степен „магистър” по „Контрол на икономическите и финансови отношения” от Стопанската академия „Д.А.Ценов” в Свищов. Специализира и в Института по съобщителна техника . „Аврам Стоянов”. Участва в множество проекти и програми за превенция и противодействие на организираната престъпност. През 2011 година създава съвместно с Министерството на вътрешните работи на Република България и на Румъния документалните продукции „България е готова да се присъедини към Шенген” и „Обектив – Шенген 2011”, които са представени пред ЕК. Организатор и инициатор е на седмата и осмата годишна конференция на ръководителите на структурите за борба с организираната престъпност в Югоизточна Европа „Борба с трафика на наркотици” и „Борба с трафика на хора и детската порнография”. Разработил е доклади за структурата и дейността на дирекцията „Борба с организираната престъпност” в Румъния и Националното централно бюро на Интерпол в Букурещ по препоръки на Генералния Секретариат на Интерпол в Лион. В знак на подкрепата, която оказва на структурите за борба с организираната престъпност в България и Румъния, Петър Ненов многократно е получавал благодарствени дипломи и признания.

Снежана Малеева
Снежана Малеева е директор на „Правно-вътрешен” отдел в SECI/SELEC. От октомври 2004 до днес е директор на дирекция „Европейски съюз при министерството на вътрешните работи на Република България. Преди това е била директор на дирекция „Европейско-правна интеграция” на министерството на правосъдието. Започва кариерата си като съдия в районния съд в Добрич и няколко години е главен юристконсулт. Снежана Малеева притежава магистърска степен по право от Софийския университет и е завършила множество специализации в различни европейски институти. Многократно е награждавано от Минстерството на вътрешните работи.

Спас Иванов
Спас Иванов е водещ специалист по IT сигурност, Генерален мениджър на компанията Хай Компютърс – лидер в поддръжката и дистрибуцията на световно известните продукти ESET, Cyberoam, Qualys, SonicWALL, TItusLabs. Kонсултира значими български и чуждестранни клиенти на компанията, името му се свързва с налагането и утвърждаването на редица решения за информационна сигурност.
Спас Иванов притежава магистърска степен. Получил е одобрението и адмирациите на вендорите SonicWALL INC., EliteCore Cyberoam, ESET Spol.rsa, Qualys Guard, с които Хай Компютърс работи. Заедно с екипа на компанията осигуряват информационната защита на Международната олимпиада по иформатика през 2009 година в Пловдив. Лектор и водещ е на конференция “Reality in cloud” в Катарино през 2010 г.
Притежава сертификат ITIL v3. В момента работи по внедряване на стандартите ISO 27001 и ISO:20000 в компанията.

Шон Хана
Шон Хана е консултант по информационна сигурност със задълбочена експертиза и богат опит в областта на GRC, дизайн и одит по сигурността, тестовете за проникване, управление на инцидента, управление на риска, тренинги по Информационна сигурност.
Носител е на редица престижни награди, сред които EC Council Инструктор по сигурността на годината в безпрецедентни 4 години (2007, 2008, 2010 и 2011). Шон има многобройни участия в конференции и семинари, включително като почетен лектор на Cyber Warfare на InfoSEC 2010.
Шон притежава редица ключови сертификати в областта на информационната сигурност, сред които: Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Incident Handler (GCIH), Certified Intrusion Analyst (GCIA), Certified Information Security Manager (CISM), както и престижния Licensed Penetration Tester (LPT).

Шон Хенри
Шон Хенри е изпълнителен помощник-директор на подразделението „Киберпрестъпления -  реакция и услуги” към Федералното бюро за разследване от септември 2010 г. Той отговаря за дейността на ФБР в областта на разследванието на киберпрестъпления и за международните операции и действия в критични ситуации.
Притежава над 22 годишнен опит като специален агент във ФБР, като е заемал различни оперативни и ръководни длъжности. Бил е помощник-директор на Бюрото във Вашингтон и заместник-директор на отдела „Киберпрестъпления”, където е отговарял за разследванията на прониквания в компютърната система на ФБР.
Опитът му в сферата на разследвания на киберпрестъпления и управлението на програми за такива разследвания се допълва от длъжността ръководител на “Звеното за разследване на компютърни престъпления” към Националния център за защита на инфраструктурата в Централата на ФБР. По време на мандата си е част от делегацията на САЩ в G8.
Хенри притежава бакалавърска степен по бизнес администрация от университета „Хофстра” и магистърска степен по Администрация в наказателното правосъдие от университета „Вирджиния Комънуелт”. Завършил е курс на обучение по програмата за изпълнителни ръководители по вътрешна сигурност на Школата за следдипломна квалификация към Центъра за вътрешна отбрана и сигурност.

Юри Генов
Юри Генов започва работа в Банка ДСК като директор на дирекция „Дългосрочно праниране и проектов мениджмънт” през август 2010 година. От 2004 година е ангажиран във внедряването на централизирана ИТ система и миграция на 310 клона и офиса.

.

.

.

,

.

.Явор Колев
Явор Колев е началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” при ГДБОП-МВР от 2007 година и на 24/7 национален контактен пункт от неговото създаване. Зад гърба си има 15 годишен опит в противодействието на престъпността. Член е на Управителния съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания, на Съвета за защита на интелектуалната собственост към Министерството на културата, на Обществения съвет за борба с незаконното и вредно съдържание в Интернет и т.н. Преминал е множество специализации в областта на компютърните престъпления, компютърните доказателства и международното сътрудничество. Носител на редица награди и отличия.
Автор е на методологии за разследване на престъпления срещу авторските права в сферата на телекомуникациите и софтуерното пиратство и за разследване и преследване на извършителите на кибер престъпления.

Новини