Снимки

Снимки от третия “Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, 11 – 13 ноември, 2013г.

no images were found

Снимки от втория “Регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, 22 – 24 октомври, 2012г.

Снимки от първата “Регионална конференция по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, 19 – 21 октомври, 2011г.

Новини